ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล



กิจกรรมการแข่งขันกีฬายอดดอยสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 1-3 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาโฆะผะโด๊ะ ภายในงานพบกับ การแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ตระกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง และมีกิจกรรมการชกมวยไทย ให้ท่านได้ชื่นชม 
 31 มีนาคม 2559

http://www.tmd.go.th/
 23 กุมภาพันธ์ 2559

 
งค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ขอเชิญชวนผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษี ภายในเวลากฎหมายกำหนด
สามารติดต่อ สอบถาม ชำระ แบบชำระได้ที่ งานจัดเก็บรายได้(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
 
 13 มกราคม 2559

 29 ธันวาคม 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นและองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ขึ้น ณ หัวสะพานบ้านใหม่ (สะพานพระยาเสิก) ในวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2558  
 02 พฤศจิกายน 2558

 13 ตุลาคม 2558

 ขอเชิญชวนหน่วยงาน ข้าราชการ พนั พนักงานลูกจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครู คณะครูนักเรียนพ่อค้าประชาชนตำบลแม่ตื่น เข้าร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 กำหนดการดังนี้
เวลา 07.00 น.   ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน พ่อค้าประชาชนตำบลแม่ตื่นร่วมลงนามถวายพระพรและทำบุญตักบาตร ข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป
เวลา 07.30 น.    นายจำลอง ปันดอน ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                       - พระสงฆ์ เจริญชัยมงคงคาถา
                       - ประธานในพิธีและคณะบุคคลถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
                       - พระสงฆ์อนุโมทนา  และถวายอดิเรก 
เวลา 09.00 น.     - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชชัดซะดูดี ถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติฯ
                       - ตัวแทนหน่วยงาน  กลุ่ม  ชมรม  โรงเรียน  และผู้เข้าร่วมพิธี วางพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง 
                       - นายจำลอง ปันดอน ประธานในพิธี วางพานพุ่มเงิน -พุ่มทอง /เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
                       - ประธานในพิธี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
                       - บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี/เพลงสดุดีมหาราชา
เวลา 09.30 น.    - กล่าวรายงานกิจกรรมโครงการ "วิ่งเพื่อแม่ (run for mom) โดยนายธีรวุฒิ ธาตุทอง ประธานโครงการ
                       - ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม กิจกรรมโครงการ "วิ่งเพื่อแม่ (run for mom) โดยนายจำลอง ปันดอน
เวลา 11.30-12.00 น.    - พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะเลิศในกิจกรรมโครงการ "วิ่งเพื่อแม่ (run for mom) และจับรางวัลผู้โชคดีจากท้ายบัตรวิ่ง พร้อมระบรางวัล
 10 สิงหาคม 2558

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร - สืบชะตา อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวง ในวันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฏาคม 2558 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เพื่อเป็นเกียรติแก่ศูนย์เด็กเล็กบ้านหลวงต่อไป

 18 กรกฎาคม 2558

สามารถ Download แบบฟอร์มโครงการ เพื่อเสนอขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ที่ หัวข้อ ข้อมูลพื้นฐาน >> เลือก "ระเบียบ/กฎหมาย" >> แบบอย่างโครงการ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานราชการ และกลุ่มประชาคมตำบลแม่ตื่น ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการสนับสนุนโครงการ ให้ยื่นเสนอโครงการได้ที่ ห้องสำนักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เท่านั้น ผู้ประสานงาน นายนพดล นวนพนัส เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๑๘๕๘ ๔๙๒๓
 01 พฤษภาคม 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้จัดกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุขึ้น ในวันที่ 21 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ การแสดงของผู้สูงอายุ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 16 เมษายน 2558

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 10 - 16 เมษายน 2558
จำนวน 3 จุด คือ 
1.บ้านห้วยหล่อดูก
2.บ้านใหม่
3.บ้านแม่ตื่นน้อย
 11 เมษายน 2558

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 11 มีนาคม 2558

         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 พบ 1 จังหวัดที่มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ อ.เมือง จ.ลำปาง โดยพบปริมาณฝุ่นละอองสูงสุด 124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ..... กรมควบคุมมลพิษขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการลดและควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ การงดการเผาริมทาง งดการเผาในพื้นที่ป่าและไฟป่า รวมถึงขอความร่วมมือจากประชาชนงดเผาขยะเศษวัสดุการเกษตรและ กิ่งไม้ใบหญ้า เป็นต้น เพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ขอให้ประชาสัมพันธ์ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และวิธีการป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้กับประชาชนด้วย
แหล่งที่มา : Facebook กรมควบคุมมลพิษ
 23 กุมภาพันธ์ 2558


 04 กุมภาพันธ์ 2558

 20 มกราคม 2558

     1  2  3  [4]  5