ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัลประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 11 มีนาคม 2558

         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 พบ 1 จังหวัดที่มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ อ.เมือง จ.ลำปาง โดยพบปริมาณฝุ่นละอองสูงสุด 124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ..... กรมควบคุมมลพิษขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการลดและควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ การงดการเผาริมทาง งดการเผาในพื้นที่ป่าและไฟป่า รวมถึงขอความร่วมมือจากประชาชนงดเผาขยะเศษวัสดุการเกษตรและ กิ่งไม้ใบหญ้า เป็นต้น เพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ขอให้ประชาสัมพันธ์ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และวิธีการป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้กับประชาชนด้วย
แหล่งที่มา : Facebook กรมควบคุมมลพิษ
 23 กุมภาพันธ์ 2558


 04 กุมภาพันธ์ 2558

 20 มกราคม 2558

เชิญชวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ขององค์การบริหารตำบลแม่ตื่น ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม การทำงานในด้านต่างๆ

 20 ธันวาคม 2557

 03 มกราคม 2557

     1  2  3  4  [5]