ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ข้อมูลการให้บริการ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
242
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
5,029
เดือนที่แล้ว
8,267
ปีนี้
82,937
ปีที่แล้ว
91,181
ทั้งหมด
286,105
ไอพี ของคุณ
3.229.142.91

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก08 ตุลาคม 2564
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 256406 สิงหาคม 2564
ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก07 กรกฎาคม 2564
ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก09 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านแม่ระอาใน หมู่ที่ 901 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านห้วยยาบ หมู่ที่ 801 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านแม่ระอานอก หมู่ที่ 1001 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านซิแบร หมู่ที่ 701 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านบราโกร หมู่ที่ 1501 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JBC) หมายเลขทะเบียน ตค 81101 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จำนวน 20 ชุด01 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) จำนวน 1 ชุด01 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านแม้วแม่เทย หมู่ที่ 1201 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวัสดุสำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV บ้านแม่ตื่นน้อย01 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยดินหม้อ หมู่ที่ 1601 เมษายน 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ๔ ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน 11 สิงหาคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตบริการระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยหล่อยดูก ม.5 ปีงบประมาณ256321 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6ล้อ 6ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์(e-bidding)13 เมษายน 2563
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคสล.บ้านบราโกร ม.15 (จุดเเยกเข้าหย่อมบ้านเลอะกรา))05 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม้วแม่เทย ม.12(จุดถนนในหย่อมบ้านซอแอะ)05 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาบ ม.8 (จุดห้วยทีคลิซูโกล)05 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านปิยอทะ ม.13 (จุดแยกบ้านปิยอทะ)05 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านซิแบร ม.7 (จุดทางแยกพลังน้ำเข้าหมู่บ้าน)05 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยนา บ้านใหม่ หมูที่ 2 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562)20 มกราคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยหล่อดูก แยกฉุ่ยม่อไปลูกูดูถึงบ้านแม่ระอาใน ม.916 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.แม่ตื่น 25 กันยายน 2562
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านซิแบร ม.724 กันยายน 2562
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคสล.บ้านขุนแม่ตื่นน้อย หมู่ที่ 6 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562)20 สิงหาคม 2562
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าคา หมูที่ 13 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562)13 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม้วแม่เทย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 86 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 344 ตารางเมตร (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562 )06 สิงหาคม 2562
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 4 ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน21 กรกฎาคม 2564
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าคา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562 )11 กรกฎาคม 2562
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านแม้วแม่เทย หมู่ 12 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 344 ตารางเมตร (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562 )27 มิถุนายน 2562
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบิยอทะ หมูที่ 13 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310(จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562)27 มิถุนายน 2562
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบราโกร หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562 )19 มิถุนายน 2562
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยยาบ หมูที่ 8 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310(จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562)17 มิถุนายน 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขุนตื่นน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310(จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562)17 มิถุนายน 2562
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านสันต้นปิน หมู่ที่ 4 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 27 มีนาคม 2562
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านแม่ระอานอก หมู่ 1002 มีนาคม 2562
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างแท็งค์เก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค บ้านทุ่งต้นงิ้ว หมู่ 11 25 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านแม่ตื่นน้อย หมู่ 312 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านแม่ระอาใน หมู่ 912 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ 1428 มกราคม 2562
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านแม่ระอานอก หมู่ 1028 มกราคม 2562
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านสันต้นปิน หมู่ 423 มกราคม 2562
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 256412 ตุลาคม 2564
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256409 กันยายน 2564
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256406 กรกฎาคม 2564
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256409 มิถุนายน 2564
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256419 พฤษภาคม 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256416 เมษายน 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256411 มีนาคม 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256416 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256304 มกราคม 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256301 ธันวาคม 2563
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256309 พฤศจิกายน 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256307 ตุลาคม 2563
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 256305 ตุลาคม 2563
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256308 กันยายน 2563
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปี พ.ศ.256301 สิงหาคม 2563
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1