ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัลหัวข้อวันที่
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านป่าคา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ตื่น อำเ13 พฤศจิกายน 2560
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยกังหันพลังต้นน้ำแบบพระราชดำริ21 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคา 7 โครงการ18 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น11 สิงหาคม 2560
สอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร14 กรกฎาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา 1 โครงการ (จำนวน 3 จุด) 07 กรกฎาคม 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เรื่อง แผนการจัดซื้ออจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560(ผด.1)(4)(ผด.2)(126 ตุลาคม 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เรื่อง แผนการจัดซื้ออจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560(ผด.1)(1-3)26 ตุลาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 18 โครงการ18 สิงหาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิเข้าเสนอราคาประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 18 โครงการ08 สิงหาคม 2559
ประกาศแก้ไขข้อความในประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 18 โครงการ(ครั้งที่ 2)26 กรกฎาคม 2559
ประกาศแก้ไขข้อความในประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 18 โครงการ26 กรกฎาคม 2559
ราคากลาง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างถนนค13 กรกฎาคม 2559
ราคากลาง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างถนนค13 กรกฎาคม 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรี13 กรกฎาคม 2559
ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์12 กรกฎาคม 2559
โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยดินหม้อ หมู่ 1615 มิถุนายน 2559
ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมติดต02 ธันวาคม 2558
ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคา จำนวน 3 โครงการ06 มกราคม 2559
ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาซื้อรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย แบบรถกระบะ(ขับเคล30 กันยายน 2558

 [1]  2  3