ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล ชื่อเอกสาร : ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์(ดีเซล) แบบระกระบะ (ขับเคลื่อน 4 ล้อ)   [ 22 มกราคม 2559 ]
รายละเอียดเอกสาร รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู พร้อมเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน ต้องเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดไม่เคยใช้งานมาก่อน ณ วันที่ส่งมอบรถ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนรถยนต์และขนส่งแล้ว