ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล ชื่อเอกสาร : ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคา จำนวน 3 โครงการ   [ 06 มกราคม 2559 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคา จำนวน 3 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็กบ้านแม่ตื่นน้อย หมู่ 6
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็กบ้านทุ่งต้นงิ้ว หมู่ 11
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็กบ้านบราโกร หมู่ 15