ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   [ 12 กรกฎาคม 2559 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จำนวน 18 โครงการ ตามเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2559