ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล ชื่อเอกสาร : ประกาศสอบราคาจ้างเหมา 1 โครงการ (จำนวน 3 จุด)    [ 07 กรกฎาคม 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศสอบราคาจ้างเหมา 1 โครงการ  (3 จุด)
1. โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปิยอทะ

2. โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ปากทางบ้านปิยอทะ)

3.โคงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านยะลิกุย)