ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล ชื่อเอกสาร : สอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร   [ 14 กรกฎาคม 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร สอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร จำนวน 11 รายการ
งบประมาณ 1,234,294 -บาท

1.ท่อ PVC ขนาด1/2"(4หุน)  จำนวน 360ท่อน

2.ท่อPVC ขนาด 6 หุน (ชั้น 8.5 บาน) จำนวน 1,860 ท่อน

3.ท่อ PVC ขนาด 1นิ้ว (ชั้น8.5บาน) จำนวน 961ท่อน 

4.ท่อ PVC ขนาด 1.5 นิ้ว (ชั้น8.5 บาน) จำนวน1,515 ท่อน

5.ท่อ PVC  ขนาด 2 นิ้ว (ชั้น 8.5บาน) จำนวน 2,750 ท่อน 

6.ท่อ PVC ขนาด3 นิ้ว (ชั้น8.5บาน) จำนวน 15 ท่อน

7.ท่อ PVC ขนาด4 นิ้ว (ชั้น8.5บาน) จำนวน25 ท่อน

8.ท่อPVc ขนาด 6นิ้ว (ชั้น 8.5 บาน) 92 ท่อน

9.ท่อ PVC ขนาด8นิ้ว(ชั้น8.5บาน) 12 ท่อน

10.ถังเก็บน้ำมันขนาด2,000ลิตร จำนวน 42 ถัง

11.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 140ถุง