ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล ชื่อเอกสาร : ประกาศสอบราคา 7 โครงการ   [ 18 สิงหาคม 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   -บ้านซิแบร หมู่ที่ 7 
  -บ้านห้วยยาบ หมู่ 8

  -บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ 14

  - บ้านขุนตื่นน้อย หมู่ที่ 6

  -บ้านแม่เทย หมู่ 12

  -บ้านบราโกร หมู่ 15

  - บ้านทุ่งต้นงิ้ว หมู่ 11