ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล ชื่อเอกสาร : โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยกังหันพลังต้นน้ำแบบพระราชดำริ   [ 21 สิงหาคม 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยกังหันพลังต้นน้ำแบบพระราชดำริ ป๊อกบ้านปรอโพ บ้านซิแบร หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ