ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล ชื่อเอกสาร : โครงการก่อสร้างผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยกังหันน้ำต้นแบบตามแนวพระราชดำริบ้านปรอโพ หมู่ 7   [ 30 เมษายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร