ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล ชื่อเอกสาร : ประกาศประกวดราคาจ้าง(e-bidding ครั้งที่ 2 ) โครงการก่อสร้างผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยกังหันต้นแบบตามแนวพระรา   [ 25 พฤษภาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร งานไฟฟ้าแบบพลังน้ำ  งานฝายหินก่อสูงจากกังหันปั่นไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำ บ้านปรอโพ หมู่ที่ 7