ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล ชื่อเอกสาร : ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนจำนวน 3 จุด พร้อมวางท่อคสล. หมู่ 2 และหมู่ 4 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเ   [ 25 พฤษภาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ซ่อมแซมถนนรวม 3 จุด พร้อมวางท่อ คสล. จุดที่ 1 หน้า รร.บ้านใหม่ จุดที่ 2 หน้ารพ.แม่ตื่น จุดที่ 3 ทางลงบ้านประธาน