ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล ชื่อเอกสาร : ประกาศโครงการค่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น   [ 11 สิงหาคม 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 14 เมตร (2 ขั้น) พื้นที่ใช้สอย 168 ตารางเมตร