ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล ชื่อเอกสาร : ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ระอาใน หมู่ที่ 9   [ 12 มกราคม 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ระอาใน หมู่ 9
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร