ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล ชื่อเอกสาร : ประกาศ เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่ หมู่ 2   [ 10 กรกฎาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมไหล่ทางกว้างข้างล่ะ 0.30 เมตร พื้นที่คสล.312 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย