ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล ชื่อเอกสาร : ประกาศ เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนรวม 3 จุด   [ 09 กรกฎาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการซ่อมแซมถนนรวม 3 จุด พร้อมวางท่อ คสล. (จุดที่ 1 หน้ารร.บ้านใหม่ จุดที่ 2 หน้า รพ.แม่ตื่น จุดที่ 3 ทางลงบ้านประธานสภา)