ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล ชื่อเอกสาร : ประกาศ เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งต้นงิ้ว หมู่ 11   [ 06 มีนาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งต้นงิ้ว หมู่ 11