ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัลหัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ30 สิงหาคม 2560
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยกังหันพลังต้นน้ำแบบพระราชดำริ21 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคา 7 โครงการ18 สิงหาคม 2560
ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างการสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ18 สิงหาคม 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตตำบลแม่18 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น11 สิงหาคม 2560
ประกาศโครงการค่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น11 สิงหาคม 2560
สอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร14 กรกฎาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา 1 โครงการ (จำนวน 3 จุด) 07 กรกฎาคม 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ระอาใน หมู่ที่ 912 มกราคม 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ที่ 1408 มกราคม 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เรื่อง แผนการจัดซื้ออจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560(ผด.1)(1-3)26 ตุลาคม 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เรื่อง แผนการจัดซื้ออจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560(ผด.1)(4)(ผด.2)(126 ตุลาคม 2559
ประกาศให้ใช้แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256026 ตุลาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 18 โครงการ18 สิงหาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิเข้าเสนอราคาประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 18 โครงการ08 สิงหาคม 2559
ประกาศแก้ไขข้อความในประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 18 โครงการ26 กรกฎาคม 2559
ประกาศแก้ไขข้อความในประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 18 โครงการ(ครั้งที่ 2)26 กรกฎาคม 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรี13 กรกฎาคม 2559
ราคากลาง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างถนนค13 กรกฎาคม 2559

     1  [2]  3  4