ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัลหัวข้อวันที่
ราคากลาง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างถนนค13 กรกฎาคม 2559
ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์12 กรกฎาคม 2559
โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยดินหม้อ หมู่ 1615 มิถุนายน 2559
ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสอบราคาซื้อรถยนต์(ดีเซล) แบบระกระบะ(ขับเคลื่อน 415 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์(ดีเซล) แบบระกระบะ (ขับเคลื่อน 4 ล้อ)22 มกราคม 2559
ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคา จำนวน 3 โครงการ06 มกราคม 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ18 ธันวาคม 2558
ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โครงการก่อสร้า03 ธันวาคม 2558
ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมติดต02 ธันวาคม 2558
ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ชนะการเสนอราคา โครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางสูบจ่ายตรง หมู19 พฤศจิกายน 2558
ประกาศสอบราคาโครงการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)พร้อมติดตั้ง17 พฤศจิกายน 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบ11 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคา หมู่ 304 พฤศจิกายน 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 29 ตุลาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางสูบจ่ายตรง22 ตุลาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตื่นน้อย22 ตุลาคม 2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 255916 ตุลาคม 2558
ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาซื้อรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย แบบรถกระบะ(ขับเคล30 กันยายน 2558
ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 25 รายการ29 กันยายน 2558
ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาและผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 4 โครงการ24 กันยายน 2558

     1  2  [3]  4