ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายกตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ข้อมูลการให้บริการ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
236
เมื่อวานนี้
219
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
8,687
ปีนี้
79,746
ปีที่แล้ว
106,168
ทั้งหมด
491,870
ไอพี ของคุณ
3.237.31.191

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JBC) หมายเลขทะเบียน ตค 81101 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จำนวน 20 ชุด01 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) จำนวน 1 ชุด01 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านแม้วแม่เทย หมู่ที่ 1201 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวัสดุสำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV บ้านแม่ตื่นน้อย01 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยดินหม้อ หมู่ที่ 1601 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาภูเขา(บ้สนขุนตื่นใหม่) บ้านขุนแม่ตื่นน้อย หมู่ที่ 601 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสะพานบ้านปรอโกร หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งต้นงิ้ว01 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง01 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสะพานกลางหมู่บ้านทุ่งต้นงิ้ว หมู่ที่ 1101 เมษายน 2564
ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก13 มกราคม 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256414 ตุลาคม 2563
ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก12 ตุลาคม 2563
ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก13 กรกฎาคม 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256325 มิถุนายน 2563
|< << 12 3 4 5 6..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยนา บ้านใหม่ หมูที่ 2 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562)20 มกราคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยหล่อดูก แยกฉุ่ยม่อไปลูกูดูถึงบ้านแม่ระอาใน ม.916 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.แม่ตื่น 25 กันยายน 2562
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านซิแบร ม.724 กันยายน 2562
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคสล.บ้านขุนแม่ตื่นน้อย หมู่ที่ 6 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562)20 สิงหาคม 2562
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าคา หมูที่ 13 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562)13 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม้วแม่เทย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 86 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 344 ตารางเมตร (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562 )06 สิงหาคม 2562
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านบิยอทะ หมู่ 13 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562 )06 สิงหาคม 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตื่น(บ้านใหม่ ม.2-บ้านสันต้นปิน ม.4)18 กรกฎาคม 2562
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยยาบ หมูที่ 8 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310(จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562)24 มิถุนายน 2562
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคสล.บ้านบราโกร หมู่ที่15 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562)21 มิถุนายน 2562
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สามแยกบ้านโป่ง บ้านห้วยดินหม้อ ม.1620 มิถุนายน 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สามแยกบ้านโป่ง20 มิถุนายน 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านใหม่ ม.2 07 มิถุนายน 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านใหม่ ม.2 ไปบ้านขุนตื่นน้อย ม.6 29 พฤษภาคม 2562
|< << 12 3 4 5 6 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านสันต้นปิน หมู่ 423 มกราคม 2562
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านขุนตื่นน้อย หมู่ 618 มกราคม 2562
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านบราโกร หมู่ 1524 ธันวาคม 2561
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านปิยอทะ หมู่ 1324 ธันวาคม 2561
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านแม่เทย หมู่ 1224 ธันวาคม 2561
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านซิแบร หมู่ 724 ธันวาคม 2561
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านห้วยยาบ หมู่ 824 ธันวาคม 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปิยอทะ หมูที่ 13 ตำบลแม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 5031026 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขุนตื่นน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 5031013 มีนาคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าคา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 5031013 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบราโกร หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 5031009 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 5031009 มีนาคม 2561
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแม่ระอาใน หมู่ 9 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 02 มีนาคม 2561
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านซอแอะ หมูที่ 12 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 5031026 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยยาบ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 5031008 กุมภาพันธ์ 2561
|< << 12 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256518 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256417 มกราคม 2565
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256417 ธันวาคม 2564
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256419 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 256412 ตุลาคม 2564
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256409 กันยายน 2564
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 256407 สิงหาคม 2564
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256406 กรกฎาคม 2564
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256409 มิถุนายน 2564
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256419 พฤษภาคม 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256416 เมษายน 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256411 มีนาคม 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256416 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256304 มกราคม 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256301 ธันวาคม 2563
|< << 12 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2